AP (Advanced Placement)

AP programı Avrupa ve Amerika’nın saygın okulları tarafından kabul edilen prestijli bir programdır. Bu programdaki derslerde başarı gösteren öğrenciler, standart başvuru yapan öğrencilerin önüne geçme şansı yakalamaktadır. Ayrıca kazandıkları bölüme başladıklarında başlangıç düzeyindeki derslerden muaf tutulup major, minor programlara kaydolabilirler. Öğrenci böylece ciddi bir zaman kazancı sağlar.

Her yıl mayıs ayında ve yılda bir kez yapılan sınavda çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kompozisyon ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından okunur. En yüksek not 5, en düşük not 1’dir.

Verdiğimiz Dersler

  • AP Calculus AB- BC
  • AP Fizik
  • AP Chemistry
  • AP Biology
  • AP Psychology
  • AP Computer Science
  • AP Macro-Micro Economics
  • AP European, World, US History
  • AP Statistics
  • AP Comparative Government and Politics

Derslerimiz Nasıl İşlenir?

Academix olarak AP’nin hemen her türlü kaynak kitaplarına sahibiz. Bunun yanında hocalarımızın kendi hazırladıkları kaynaklarla ve ders notlarıyla öğrenciyi yoğun bir şekilde sınavlara hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz dünyanın her yerindeki rakipleriyle rekabet edebilme gücüne sahiptir. Derslerimiz sayesinde de rakiplerini geride bırakıp rahatlıkla 5 üzerinden 5 alırlar.

AP Ekonomi Özel Ders

Dünya genelinde artan rekabetin eğitim alanında da kendisini göstermesi ile beraber itibarlı üniversitelere girmek ve girdikten sonra da öğrenim hayatı sonrası kariyere daha erken geçiş yapmak iyiden iyiye zorlaşmakta. İşte bu alanda ortaya çıkan ve öğrenciye büyük avantajlar sağlayan AP (Advanced Placement) programı, öğrencilere hem dünya çapında saygın üniversitelere kabul imkânı sunuyor hem de üniversite derslerinin akademik yaklaşımı hakkında öğrencilere bir fikir edinme imkânı sağlıyor. Bununla beraber, her üniversitenin kendi değerlendirmesine bağlı olarak, temel ve giriş seviyesindeki üniversite derslerinin saydırılması imkânı söz konusu olabiliyor. AP Programı kapsamında alınan dersler üniversiteye başlandığında saydırılarak öğrencilerin sene kazanmasını sağlıyor.

Çoklu-disiplinli bu sistemde tarihten tutun da fizik, kimya gibi sayısal derslerin yanında bilgisayar kodlama ve hatta hayatımızın bir parçası olan iktisat/ekonomi dersleri seçme şansı bulunmaktadır. Bunların içinde Ekonomi dersi, temelde mikro (AP Microeconomics) ve makro (AP Macroeconomics) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu derslerin her birinin sınavı da 2-3 günlük ara ile Mayıs ayının ilk haftasında yapılmaktadır. Bu derslerin ilkinde arz-talep, elastisite, fırsat maliyeti gibi temel iktisadi bilgiler öğretilmekte, ayrıca tüketici tercihleri, şirket teorisi, vergilendirme ve verimlilik/eşitlilik konuları anlatılmaktadır. İkinci kısım olan makroekonomi kısmında ise, iş döngüsü, genel makroekonomik analizler, para ve mali politikalar, bankacılık ve finans sektörü anlatılmaktadır.

Dersler öğrencilerin talebine göre bireysel yada sınıf/yakın arkadaşlarının beraber çalışma ve ders yapma talebine göre en fazla 2 kişilik gruplar halinde işlenmektedir. Derslerin süresi ortalama 2 saattir, dersler konu bütünlüğü ve öğrencinin odaklanmasına göre sapmalar dâhilinde daha uzun veya kısa sürebilmektedir. Dersler için 2 temel ve 1 yardımcı kitap kullanılmaktadır. Toplam ders süresi öğrencilerin performansları ve talepleri doğrultusunda 22-24 ders olarak sürmektedir.